Գիտական խորհուրդ

Hasmik
Heghine
Ruben
Samvel
Srbuhi
Tigran
Vahan
Vladimir

Հասմիկ Խալափյան

Պատմական գիտությունների դոկտոր
Հայկական վիրտուալ քոլեջի ակադեմիական տնօրեն
 

 
 
 

 

Հեղինե Խաչատրյան

Սկզբնական կրթության ֆակուլտետի դեկան,
մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
Խ. Աբովյանի անվ. հայկական պետական մանակավարժական համալսարան

 
 
 

 

Ռուբեն Աղուզումցյան

Հոգեբանության ամբիոնի վարիչ,
հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, պրոֆեսոր
ՀՀ կառավարման ակադեմիա

 
 
 

 

Սամվել Միսակյան

Մեթոդիստ,
մաթեմատիկ
Խ. Աբովյանի անվ. հայկական պետական մանակավարժական համալսարան

 
 
 

 

Սրբուհի Գևորգյան

Ուսումնագիտական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր,
հոգեբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
Խ. Աբովյանի անվ. հայկական պետական մանակավարժական համալսարան

 
 
 

 

Տիգրան Միքայելյան

Օտար լեզուների ֆակուլտետի դեկան
բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ,
Խ. Աբովյանի անվ. հայկական պետական մանակավարժական համալսարան

 
 
 

 

Վահան Սարգսյան

Պրակտիկայի կենտրոնի ղեկավար,
հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
Խ. Աբովյանի անվ. հայկական պետական մանակավարժական համալսարան

 
 
 

 

Վլադիմիր Կարապետյան

Տարիքային և մանկավարժական հոգեբանության ամբիոնի վարիչ,
հոգեբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
Խ. Աբովյանի անվ. հայկական պետական մանակավարժական համալսարան